HKP_logo_v2.0_solo(med)

 

 

 

 

PRIEŤAHY SÚDNYCH KONANÍ

Neprimeraná dĺžka súdnych konaní (tzv. prieťahy) patrí medzi základné a najznámejšie problémy slovenskej justície. Je pomerne bežné, že súdny spor nie je ukončený ani po viacerých rokoch, pričom výnimkou nie sú ani prípady presahujúce aj 10 rokov.

Už menej známou skutočnosťou súvisiacou s prieťahmi súdnych konaní je tá, že na ich základe dochádza k porušovaniu Ústavou SR garantovaných práv na spravodlivý súdny proces, vrátane prerokovania veci bez zbytočných prieťahov (čl. 48 ods. 2 Ústavy), a najmä že v dôsledku prieťahov má každý dotknutý subjekt (fyzická aj právnická osoba) nárok na primerané finančné odškodnenie.

Advokátska kancelária HKP Legal má relevantné skúsenosti s konaniami pred Ústavným súdom SR, v ktorých bolo subjektom postihnutým prieťahmi súdnych konaní priznané finančné odškodnenie, dosahujúce v niektorých prípadoch výšku až niekoľkých tisíc eur.

Naša kancelária ponúka zastupovanie v konaniach pred Ústavným súdom SR vo veci prieťahov za výhodných podmienok, nakoľko nepožaduje žiadne zálohy ani platby za podanie sťažnosti, ale účtuje si len tzv. podielovú odmenu (success fee) v podobe dohodnutého percenta (aktuálne 19 %) zo sumy priznanej Ústavným súdom a finálne vyplatenej sťažovateľovi (klientovi). Nárok na odmenu nám tak vzniká výlučne len v prípade úspešnosti klienta a skutočného vyplatenia finančného odškodnenia, v opačnom prípade od klienta nepožadujeme žiadnu úhradu.

V prípade, že ste „obeťou“ prieťahov na slovenských súdoch a máte o uvedené služby našej kancelárie záujem, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu office@hkplegal.sk (najlepšie aj so stručným opisom Vášho prípadu). Následne Vás budeme obratom kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu vo veci.

   

 

  

(>> návrat)

 

 

 

HKP Legal

advokátska kancelária