English Deutsch Français Рycки
HKP Legal - advokátska kancelária
Mgr. Zuzana Janovská

Mgr. Zuzana Janovská

Pozícia: advokátsky koncipient
Osobný e-mail: janovska@hkplegal.sk
Mobil: 0911 116 066

HKPLegal

Resumé: Zuzana Janovská pôsobí v spoločnosti HKP Legal, s.r.o. od roku 2016, kedy už počas štúdia práva získala viacero cenných skúseností na pozícii právneho asistenta. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského s červeným diplomom a vyznamenaním v roku 2018 nastúpila Zuzana do advokátskej kancelárie HKP Legal, s.r.o. na pozíciu advokátskeho koncipienta.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. – 2018)

Zameranie: občianske právo, procesné právo, rodinné právo, pracovné právo

Jazyky: slovenský, český, anglický

Skúsenosti: Právne služby v oblasti občianskeho a pracovného práva. Pozemkové právo. Procesné právo.