English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Photo

Kontaktné údaje

Kontaktné osoby

Fakturačné údaje a bankové spojenie

  • IČO: 36 727 334, IČ DPH: SK2022314349
  • Obchodný register OS BA I, odd. Sro, vl. 44176/B
  • Číslo účtu: 2627726277/1100 (Tatra banka)
  • IBAN: SK57 1100 0000 0026 2772 6277 (Tatra banka)
  • SWIFT : TATRSKBX