English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
JUDr. Lucia Kralovičová

JUDr. Lucia Kralovičová

Pozícia: advokátka
Osobný e-mail: kralovicova@hkplegal.sk
Mobil: 0911 773 886

HKPLegal

Resumé: Po absolvovaní štúdia na právnickej fakulte pôsobila Lucia Kralovičová ako stážista na Ministerstve spravodlivosti SR – v Kancelárii zástupcu SR pred Európskym súdnom pre ľudské práva, kde získala prax v oblasti ochrany ľudských práv. Svojim klientom (právnickým i fyzickým osobám) poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, okrem iného právnym poradenstvom, vypracovávaním zmlúv a právnych analýz. Má bohaté skúsenosti s mimosúdnym riešením sporov a najmä so zastupovaním v súdnych konaniach, vrátane konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy (správne súdnictvo). Zúčastňuje sa na príprave návrhu zákona v oblasti práva sociálneho zabezpečenia.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. - 2001)
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (JUDr. - 2002)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátov - 2005, zoznam advokátskych koncipientov - 2002)

Oblasti praxe: obchodné právo, občianske právo, sporová agenda, správne súdnictvo, ústavné právo

Jazyky: slovenský, český, anglický

Skúsenosti: Právne služby pre Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (zastupovanie v súdnych sporoch, analýzy).
Právne služby pre inštitúciu zabezpečujúcu prevod majetku štátu (zastupovanie v súdnych sporoch).