English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Mgr. Peter Kubovič

Mgr. Peter Kubovič

Pozícia: managing partner / advokát
Osobný e-mail: kubovic@hkplegal.sk
Mobil: 0903 244 975

HKPLegal

Resumé: Peter Kubovič je spoločník a managing partner HKP. V profesionálnej oblasti sa zaoberá najmä obchodným a občianskym právom, právom obchodných spoločností, zmluvným právom a právom nehnuteľností. Počas svojej 12-ročnej praxe pracoval na množstve komplexných právnych záležitostí pre rôzne typy klientov (mnohokrát v pozícii vedúceho tímu alebo projektu), poskytoval kompletné právne služby pre významné slovenské i zahraničné spoločnosti, podieľal sa na transakciách v oblasti akvizícií a privatizácie, zastupoval klientov v mnohých zložitých súdnych sporoch. Aktuálne sa venuje prevažne manažmentu advokátskej kancelárie a právnym konzultáciám.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. - 1998)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátov – 2001, zoznam advokátskych koncipientov - 1998)

Oblasti praxe: obchodné právo, občianske právo, občianske právo procesné, právo obchodných spoločností, zmluvné právo, zdravotnícke právo, poisťovacie právo, právo nehnuteľností, fúzie a akvizície (M&A), vymáhanie pohľadávok

Jazyky: slovenský, český, ruský, anglický, francúzsky

Skúsenosti: Kompletné právne služby súvisiace so začatím činnosti skupiny AEGON v SR (Životná poisťovňa, DSS), vrátane kompletnej internej a externej právnej dokumentácie.
Právne služby pre mnohých významných klientov, napr. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Lucent Technologies, spol. s r.o. (v súčasnosti Alcatel-Lucent Slovakia a.s.), Optifin Invest s.r.o., PLIVA, s.r.o., Slovenská lekárnická komora, TESCO STORES SR, a.s., Wood & Company a.s..
Viaceré projekty v oblasti akvizícií, vrátane právnych auditov (due diligence), napr. PETROCHEMA a.s., Slovenská investičná poisťovňa, a.s. (v súčasnosti QBE poisťovňa, a.s.), SLOVKARPATIA, a.s. (hotel Holiday Inn Bratislava), Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., TATRAVAGÓNKA a.s..
Zastupovanie desiatok lekární pri súdnom vymáhaní pohľadávok (penále) voči zdravotným poisťovniam.
Mediálne právne poradenstvo (televízia, rozhlas, tlač).