English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Theme photo

Aktuality

PRAVDA: právno - poradenská rubrika

HKPLegal

denník PRAVDA

V našej pravidelnej rubrike nájdete....

Máte problém? Čo radia právnici - Kto má nárok na dom? Spoluvlastnícky podiel. (Mgr. Peter Kubovič, JUDr. Pavol Torňoš, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac....(08.06.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - Ako mám dodržiavať naraz dva zákony? Poznámka na parcele... (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac....(25.05.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - Ako sa má uplatňovať vecné bremeno na parcele? Platí závet všetkým rovným dielom?. (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac....(11.05.2012)

Máte problém? Čo radia právnici – Môžeme darovať byt švagrovi? Akým spôsobom darovať firmu? (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, JUDr. Pavol Torňoš) Viac....(27.04.2012)

Máte problém? Čo radia právnici – Má dcéra priateľa nárok na dedičstvo? Mám voči súrodencom záväzky, keď mi rodičia darovali byt? (Mgr. Peter Kubovič, JUDr. Pavol Torňoš, Mgr. Fedor Šrobár) Viac....(13.04.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - Čo musí obsahovať zmluva o nájme? Ako sa vysporiadať s užívateľmi pozemkov? (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, JUDr. Jana Róžová) Viac....(23.03.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - Môžem nazrieť do závetu? Brat predal dom, ktorý sme spolu rekonštruovali (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Fedor Šrobár, JUDr. Pavol Torňoš) Viac... (09.03.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - Kto nahradí škody? Odmietnutie dedičstva (Mgr. Peter Kubovič, JUDr. Pavol Torňoš, Mgr. Ing. Marián Galbavý) Viac... (24.02.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - ako si písať nadčasy, náhrada za dovolenku (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac... (10.02.2012)

Máte problém? Čo radia právnici - podiel z dedičstva, bez peňazí aj bez okien (Mgr. Peter Kubovič, JUDr. Pavol Torňoš, Mgr. Ing. Marián Galbavý) Viac... (27.01.2012)

Máte problém? Ako vysporiadať pôdu (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (13.01.2012)

Máte problém? O dedení (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (02.12.2011)

Máte problém? Občianstvo a trvalý pobyt (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac... (04.11.2011)

Máte problém? O spoluvlastníctve a úvere (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (21.10.2011)

Máte problém? Pracovný čas a osvojenie (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (07.10.2011)

Máte problém? Znalecký posudok a dedičstvo (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (23.09.2011)

Máte problém? Mám nárok aj na podiel z nájmu (Mgr. Peter Kubovič, JUDr. Pavol Torňoš, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (09.09.2011)

Máte problém? Majetok zdedila mama (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac... (23.08.2011)

Máte problém? Ako sa dedí a prenajíma (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Ing. Marián Galbavý) Viac... (29.07.2011)

Máte problém? O vyporiadaní majetkov (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Fedor Šrobár) Viac... (15.07.2011)

Máte problém? Priznanie za zomretého. (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová) Viac... (01.07.2011)

Máte problém? O opatrovaní a dôchodku. (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac... (17.06.2011)

Máte problém? Prenájom a predčasná penzia. (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Jaroslava Rudyová) Viac... (03.06.2011)

Máte problém? O štipendiu a dávke v núdzi. (Mgr. Peter Kubovič, Mgr. Jaroslava Rudyová, Mgr. Jana Róžová, Mgr. Ing. Marián Galbavý) Viac... (20.05.2011)