English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
JUDr. Rudolf Priečinský

JUDr. Rudolf Priečinský

Pozícia: managing partner / advokát
Osobný e-mail: priecinsky@hkplegal.sk
Mobil: 0903 444 673

HKPLegal

Resumé: Rudolf Priečinský je spoločník a managing partner HKP Legal. Počas svojej 14-ročnej praxe sa podieľal zásadným spôsobom na viacerých významných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií. Ako manažér projektov sa tiež aktívne zúčastnil na hĺbkových auditoch (due diligence) popredných spoločností zo sektoru zdravotníctva, poisťovníctva, potravinárstva. Okrem toho poskytuje komplexné právne poradenstvo širokému spektru klientov v oblasti obchodného a správneho práva, práva nehnuteľností, pracovno-právnej oblasti, ako aj v ďalších právnych oblastiach, pričom poskytovanie právnych služieb zahŕňa tiež uplatnenie (bránenie) práv klientov a ich profesionálne zastupovanie v rámci sporového konania (na civilných a rozhodcovských súdoch).

Vzdelanie: Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.- 1998)
Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.- 2000)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátov - 2005, zoznam advokátskych koncipientov - 2001)

Oblasti praxe: obchodné právo, občianske právo (hmotné a procesné), pracovné právo, správne právo, právo nehnuteľností

Jazyky: slovenský, český, anglický

Skúsenosti: Kúpa väčšinového obchodného podielu v spoločnosti BEL/NOVAMANN International, s.r.o. obchodnou skupinou EUROFINS [manažér projektu].
Kúpa akcií spoločnosti Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft, a.s. spoločnosťou ProCare, a.s. [manažér projektu].
Due Diligence a kúpa akcií významného slovenského výrobcu zdravotníckeho materiálu investičnou skupinou Wood&Co [manažér projektu, vedúci tímu].
Právne zastupovanie skupiny DANONE (COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Francúzsko) v súdnom konaní vedenom v Slovenskej republike [manažér projektu].
Kompletné právne služby pre OL TRADE, s.r.o. (výhradný zástupca YORK Neige SAS, zasnežovacie systémy) [manažér projektov].
Právne služby pre PLIVA, s.r.o. (skupina Barr Pharmaceuticals) [manažér projektov].