English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Theme photo

Profil kancelárie

HKP Legal, s.r.o. – VAŠI PRÁVNICI

HKPLegal

Advokátska kancelária HKP Legal, s.r.o. vznikla začiatkom roku 2007 fúziou advokátskych kancelárií JUDr. Pavla Hagyariho a Mgr. Petra Kuboviča a nadviazala na prax a najlepšie tradície svojich predchodcov. Od roku 2010 sa stal spoločníkom JUDr. Rudolf Priečinský, ktorý s Petrom Kubovičom spolupracoval od začiatku jeho advokátskej praxe. Aktuálnu spoločnícku štruktúru tvoria spoločníci Peter Kubovič a Rudolf Priečinský, obaja skúsení právnici s bohatou praxou.

Advokátska kancelária HKP Legal disponuje vzácnou kombináciou praktických skúseností, širokých teoretických vedomostí, flexibilného prístupu zo strany mladého dynamického tímu, ako aj dôkladnej znalosti miestneho know-how získanej mnohoročným pôsobením na slovenskom trhu právnych služieb.

HKP Legal patrí medzi najväčšie a najrenomovanejšie slovenské advokátske kancelárie, pričom poskytuje kvalitné právne služby širokému spektru klientov – od nadnárodných (globálnych) korporácií, cez slovenské i zahraničné obchodné spoločnosti, štátne resp. verejné inštitúcie, až po fyzické osoby.

Vďaka početnosti a praxi svojich právnikov, ako aj ich tímovej spolupráci, HKP poskytuje komplexné služby v celom spektre právnych odvetví, a to popri základných odvetviach (občianske a obchodné právo, zmluvné právo, právo obchodných spoločností, pracovné a rodinné právo, trestné právo, civilné, administratívne a trestné konanie) aj v rôznych špecializovaných oblastiach (napr. mediálne právo, štrukturálne fondy EÚ, zdravotníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, konkurzné konanie, duševné vlastníctvo, poistenie, cenné papiere, vymáhanie pohľadávok).

HKP prostredníctvom svojich právnikov, ako aj širokej siete externých spolupracovníkov (notári, exekútori, daňoví poradcovia, znalci, prekladatelia, zahraniční advokáti), zabezpečuje profesionálne právne služby na celom území Slovenskej republiky (prípadne aj v zahraničí), a to aj vo viacerých cudzích jazykoch (anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a českom).

Ku konkurenčným výhodám HKP možno zaradiť predovšetkým počet našich právnikov, ktorý v kombinácii s ich skúsenosťami a úzkou vzájomnou kooperáciou poskytuje našim klientom dodatočné benefity v podobe možnosti paralelnej angažovanosti vo viacerých náročných kauzách, ako aj možnosti okamžitého plnohodnotného zastúpenia v prípade nemožnosti (dočasnej alebo trvalej) pokračovania v niektorej kauze zo strany príslušného zodpovedného právnika. Nezanedbateľnou výhodou HKP je aj prijateľná cenová úroveň našich služieb, ako aj značná flexibilita pri uzavieraní dohôd o podmienkach odmeňovania.

Hlavným cieľom HKP je maximálna spokojnosť svojich klientov, ktorú dosahuje predovšetkým dôsledným uplatňovaním ich práv a maximálnym zohľadňovaním ich záujmov pri každom úkone právnych služieb. Práve preto už sme VAŠIMI PRÁVNIKMI, resp. sme pripravení sa nimi stať.