English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Mgr. Lineta Šandorová

Mgr. Lineta Šandorová

Pozícia: advokátsky koncipient
Osobný e-mail: sandorova@hkplegal.sk
Mobil: 0911 116 055

HKPLegal

Resumé: Lineta Šandorová pôsobí v spoločnosti HKP Legal, s.r.o. od roku 2018 na pozícii advokátskeho koncipienta. Lineta získala právnicke vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, štúdium na ktorej ukončila s červeným diplomom a vyznamenaním v roku 2017. Časť svojho štúdia strávila Lineta na Univerzite T.Ševčenka v Kyjeve a na City University of Seattle v Bratislave, kde svoju pozornosť venovala najmä jazykom. Cenné praktické skúsenosti získala počas štúdia v práci na pozícii právneho asistenta v advokátskej kancelárii v Bratislave. V roku 2017 absolvovala úspešne akreditovaný kurz mediácie.

Vzdelanie: Paneurópska vysoká škola, fakulta práva (Bc. – 2015)

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. – 2017)

Zameranie: občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, rodinné právo, procesné právo

Jazyky: slovenský, anglický, ruský

Skúsenosti: Právne služby v oblasti zmluvného práva a záväzkových vzťahov, pracovného práva, rodinného práva a práva nehnuteľností.