English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Mgr. Martina Šiagiová

Mgr. Martina Šiagiová

Pozícia: advokátka
Osobný e-mail: siagiova@hkplegal.sk
Mobil: 0905 184 129

HKPLegal

Resumé: Martina Šiagiová sa počas svojej takmer 12-ročnej praxe zameriava najmä na obchodné právo, predovšetkým právo obchodných spoločností (zakladanie, zmeny, všetky typy zmlúv) a právo duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty). Svojim klientom z oblasti súkromného i verejného sektora poskytuje komplexné právne poradenstvo v otázkach občianskeho práva, rodinného práva, ako i pracovného práva. Zúčastnila sa na viacerých prevodoch majetku a podnikov, na likvidácii slovenských spoločností a venovala sa tiež právnemu poradenstvu pre rôzne zahraničné spoločnosti pri zriaďovaní ich dcérskych spoločností/pobočiek v Slovenskej republike a pri zmenách súvisiacich s ich činnosťou. Podieľala sa aj na viacerých fúziách a akvizíciách, pri ktorých sa zaoberala podrobnou analýzou nehnuteľností a zmluvných záležitostí cieľových spoločností.

Vzdelanie: Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. - 1996)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátov - 2006, zoznam advokátskych koncipientov - 1997)

Oblasti praxe: Obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, rodinné právo, nehnuteľnosti, sporová agenda a mimosúdne vyrovnania, vymáhanie pohľadávok.

Jazyky: slovenský, český, ruský, nemecký

Skúsenosti: Právne služby pre Marsh, s.r.o., MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko.
Právne služby pre rozhlasovú stanicu FUN RADIO (RADIO, a.s., FUN MEDIA, s.r.o.) a Slovenský rozhlas.