English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Theme photo

Služby

Komplexné právne služby v širokom spektre odvetví.

HKPLegal

HKP ponúka komplexné právne služby v širokom spektre právnych odvetví (oblastí), ku ktorým patria najmä:

HKP Legal je osobou oprávnenou podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Svojich klientov zastupuje pri zápise do registra partnerov verejného sektora a pre partnerov plní aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zákona o RPVS.

V rámci svojej agendy sa osobitne zameriavame na zastupovanie pred Ústavným súdom SR a uplatňovanie finančného odškodnenia pre klientov v súvislosti s prieťahmi v súdnych konaniach.

Aktuálnou témou a najmä problémom pre prijímateľov nenávratných príspevkov sú korekcie z fondov EÚ. Naša kancelária sa špecializuje na ochranu prijímateľom voči nezákonným postupom pri udeľovaní korekcií z fondov EÚ a vymáhaní poskytnutých príspevkov od prijímateľov.

Advokátska kancelária HKP sa dlhodobo venuje tiež spotrebiteľskému právu. Ochrana spotrebiteľov je zabezpečovaná v spolupráci so Spotrebiteľským združením OSA (www.spotrebitelske-zdruzenie.sk).

Svoje služby HKP poskytuje v akejkoľvek forme požadovanej našimi klientmi, a to najmä formou: