English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
JUDr. Fedor Šrobár

JUDr. Fedor Šrobár

Pozícia: advokátsky koncipient
Osobný e-mail: srobar@hkplegal.sk
Mobil: 0911 116 141

HKPLegal

Resumé: Fedor Šrobár pôsobí v spoločnosti HKP Legal, s. r. o. od roku 2008. Počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na pozícii právneho asistenta, po absolvovaní štúdia na právnickej fakulte nastúpil od júla 2011 na pozíciu advokátskeho koncipienta.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. - 2011)

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. - 2014)

Oblasti praxe: občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, vymáhanie pohľadávok

Jazyky: slovenský, český, anglický

Skúsenosti: Právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok. Právne služby pre združenie občanov poškodených činnosťou nebankových subjektov. Zakladanie obchodných spoločností.