English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
JUDr. Pavol Torňoš

JUDr. Pavol Torňoš

Pozícia: advokát
Osobný e-mail: tornos@hkplegal.sk

HKPLegal

Resumé: Pavol Torňoš počas svojej 11-ročnej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti zmluvného práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností. Zúčastňoval sa na prevodoch majetku a podnikov, nadobúdaniach obchodných podielov a akcií, ako aj na fúziách a akvizíciách. V rámci akvizičných transakcií sa aktívne podieľal ako manažér tímu na vyhotovovaní mnohých právnych auditov (due diligence). Okrem toho poskytuje komplexné právne poradenstvo slovenským i zahraničným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám v oblasti správneho práva, práva nehnuteľností, pracovného a rodinného práva.

Vzdelanie: Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.- 1997)
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. - 2001)
Licencia správcu konkurznej podstaty udelená Ministerstvom spravodlivosti SR (2006)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátov – 2004, zoznam advokátskych koncipientov - 1997)

Oblasti praxe: obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, správne právo, konkurzné právo, due diligence, fúzie a akvizície (M&A), vymáhanie pohľadávok, právo nehnuteľností

Jazyky: slovenský, český, anglický, ruský

Skúsenosti: Due diligence spoločnosti CHEMKO, a.s. Strážske (manažér tímu)
Kompletné právne služby pre spoločnosti IS Slovakia s.r.o. a Capital Markets, a.s.