English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
JUDr. Milan Žoldoš

JUDr. Milan Žoldoš

Pozícia: advokát
Osobný e-mail: zoldos@hkplegal.sk
Mobil: 0911 116 142

HKPLegal

Resumé: Milan Žoldoš pôsobil po absolvovaní štúdia na právnickej fakulte na Ministerstve financií SR, odbor platobného orgánu pre štrukturálne fondy EÚ, kde získal bohaté skúsenosti v oblasti práva EÚ, osobitne v oblasti štrukturálnych fondov EÚ (Eurofondov). Problematike „Eurofondov“ sa venuje i naďalej, pričom v tejto oblasti poskytuje komplexné právne poradenstvo významným obchodným spoločnostiam a verejnoprávnym inštitúciám. V profesionálnej oblasti sa zaoberá aj obchodným, občianskym a pracovným právom.

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr. - 2002)
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. – 2007)

Členstvo v advokátskych komorách: Slovenská advokátska komora (zoznam advokátskych koncipientov - 2006)

Oblasti praxe: obchodné právo, pracovné právo, občianske právo, právo štrukturálnych fondov EÚ

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

Skúsenosti: Due Diligence a kúpa akcií významného slovenského výrobcu zdravotníckeho materiálu investičnou skupinou Wood&Co..
Právne poradenstvo pre časopis Eurofondy vydávaný spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r.o. (pravidelná rubrika).
Kompletné právne služby pre Sociálnu implementačnú agentúru (pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR).