English Deutsch Français Рycки
Hagyari Kubovič Partners - advokátska kancelária
Theme photo

Aktuality

Spoločenské a odborné podujatia

HKPLegal
Marián Galbavý (HKP Legal): Stavebníci sa spoliehajú na neznalosť práv zo strany spotrebiteľov

Pozrieť na stránke

Pri príležitosti osláv amerického sviatku „Thanksgiving“ sa naša spoločnosť podieľala na organizácií charitatívneho večierka.

Thanksgiving Charity Drive 2010 (január/február 2011)

Hagyari Kubovič & Partners - účastníci konferencie ZMOS (2010)

Naša spoločnosť HKP sa zúčastnila konferencie Združenia mesta a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá sa konala 7.9.10 v Bratislave. Na konferencií sa preberala téma právnych služieb v oblasti fondov EÚ a verejného obstarávania prezentovaná našim advokátom, pánom JUDr. Milanom Žoldošom.
Stiahnite si prezentáciu v PDF verzii.

Hagyari Kubovič & Partners - generálny partner 1. ročníka esejistickej súťaže Cena Bruna Leoniho 2008 (marec 2008)

HKP ako generálny partner podporila 1. ročník esejistickej súťaže Cena Bruna Leoniho 2008 organizovaný právnym kolégiom - Collegium liberum iudicum, fungujúcim v rámci Nadácie F.A. Hayeka. Cieľom súťaže je objavenie nových nádejných talentov - študentov práva, filozofie a ostatných poslucháčov humanitných a sociálnych vied.
Stiahnite si článok v JPG verzii.

Hagyari Kubovič & Partners - partner III. ročníku odbornej medzinárodnej konferencie Real Estate Market > Slovakia 2007, Veľtrh investičných príležitostí, Bratislava (november 2007)

Mgr. Peter Kubovič, managing partner advokátskej kancelárie HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o. bol účastníkom panelovej diskusie na III. ročníku odbornej medzinárodnej konferencie Real Estate Market Slovakia 2007 organizovanej Stavebným fórom v spolupráci s obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva, kde sa spolu s ďalšími odborníkmi vyjadroval na tému právo a dane v oblasti nehnuteľností.
Stiahnite si článok v PDF verzii.