English Deutsch Français Рycки
HKP Legal - advokátska kancelária
Theme photo

Naši právnici

HKP tím aktuálne tvorí 7 skúsených právnikov.

HKPLegal

Celú advokátsku kanceláriu aktuálne tvorí 7 právnikov (z toho 5 advokátov a 2 advokátski koncipient), ktorí sú podporovaní skupinou administratívnych pracovníkov a právnych asistentov.

Tím právnikov HKP disponuje podrobnými znalosťami slovenského právneho poriadku, vrátane najnovšej literatúry a judikatúry, a súčasne širokými praktickými skúsenosťami. Je zložený z fundovaných odborníkov, ktorí dokonale poznajú domáce právne prostredie, ovládajú viacero cudzích jazykov a majú relevantné medzinárodné skúsenosti. Zárukou kvalitných právnych služieb je tímová spolupráca našich právnikov, ich profesionalita, loajalita, diskrétnosť, efektivita, zodpovednosť, ako aj individuálny, kreatívny a dynamický prístup k riešeniu záležitostí našich klientov.

Aktuálne zloženie nášho právneho tímu je nasledovné: